De Faculteit der Rechtsgeleerdheid (Faculty of Law) van de Universiteit Maastricht is gehuisvest in een markant gebouw aan de Bouillonstraat in het centrum van Maastricht. In dit gebouw is ook de Statenzaal gelegen. Hier worden colleges gegeven en vinden seminars plaats. In de Statenzaal hebben we een compleet av-systeem voor optimaal beeld en geluid geïnstalleerd. Vervolgens hebben we ook de mogelijkheid van blended learning geïntegreerd.

Klik hier voor meer informatie en foto’s van dit project.

#maastrichtuniversityfacultyoflaw #avtech #mediaservicemaastricht #shure #avonic #boseprofessional #crestron