Project omschrijving

VISTA COLLEGE

Opleidingen voor goed geschoold en
gekwalificeerd personeel op mbo-niveau

VISTA COLLEGE | VISTA college is in 2019 voortgekomen uit de fusie tussen Arcus College en ROC Leeuwenborgh. VISTA college biedt meer dan 230 mbo-opleidingen aan op niveau 1, 2, 3 en 4. Met 12 locaties en meer dan 13.000 studenten en 3.000 cursisten is het intussen een gevestigde naam in Limburg.

Media Service is huisleverancier van Vista voor alle audiovisuele middelen.

Bron foto: website Vista college

IN DIT PROJECT

  • Huisleverancier van alle audiovisuele middelen

Ster in de footer