Project omschrijving

TREVIANUM

School voor havo, atheneum en gymnasium in Sittard

TREVIANUM | Trevianum Scholengroep is een middelbare-onderwijsinstelling in Sittard bestaande uit drie opleidingen: Havo, Atheneum en Gymnasium. De school is het resultaat van een fusie in 1998 tussen het Bisschoppelijk College Sittard en het Serviam Lyceum Sittard.

Bij het Trevianum hebben we een omroepinstallatie ten behoeve van berichtgeving en lestijdensignalering geïnstalleerd.

Bron foto: website Trevianum

IN DIT PROJECT

  • Omroepinstallatie

Ster in de footer