Met ‘leren’ als verbindend thema hebben de Universiteit Maastricht (UM), Gemeente Maastricht en Provincie Limburg samen de voormalige UM Tapijnkazerne nieuw leven ingeblazen. Het openbaar park en de gebouwen die nu gebruikt worden voor onderwijs, onderzoek en horeca zijn toegankelijk voor een breed publiek. Een plek waar de studenten, bedrijven en inwoners van de stad elkaar ontmoeten.

Media Service heeft in dit prachtige project diverse interactieve onderwijsmiddelen geïnstalleerd. Deze maken het mogelijk om zowel online als in hybride vorm – een combinatie van online en fysiek – te kunnen doceren, samen te werken en inhoud met elkaar te delen.

Verder lezen …

#maastrichtuniversity #tapijnkazerne #blendedlearning #interactiefonderwijs #interactievetouchscreens #smitvisual #smitvisualwhiteboards #mediaservice #gemeentemaastricht #provincielimburg