Op woensdag 26 januari heeft de Provinciale enquêtecommissie inzake mogelijke belangenverstrengeling van voormalig gedeputeerde Koopmans, haar rapport gepresenteerd aan de heer Roemer, commissaris van de Koning. Dit vond plaats in het Gouvernement aan de Maas. Media Service heeft tijdens de persconferentie die daarop volgde het geluid versterkt en een livestream naar YouTube verzorgd. 

#livestream #provincielimburg #persconferentie #mediaservice #mediaservicerental