VSI heeft een nieuwe voorzitter. Vorige week werd het nieuwe bestuur beëdigd. Onze commercieel directeur, Marco Stijnen, is benoemd als voorzitter. De Vereniging System Integrators (VSI), is de branchevereniging van installerende audiovisuele bedrijven in Nederland. Leden voldoen aan belangrijke eisen op het gebied van deskundigheid, ervaring, onafhankelijkheid en continuïteit.

Marco is waanzinnig trots om deze rol op zich te mogen nemen. Hij kan niet wachten om samen met Wiljan Bazelmans, Michel Calvelage en Mandy Putman aan de slag te gaan.

Meer weten over de vereniging van system integrators? Neem een kijkje op de website.

Ook Media Service is zelf lid van de VSI. Op deze manier bieden wij u beste garantie voor de kwaliteit die u verwacht als u een opdracht gaat geven voor een audiovisuele installatie. Wanneer een bedrijf is aangesloten bij de VSI weet u zeker dat:

  • hun verkoopomzet uit de levering van audiovisuele installaties in B-to-B situaties halen;
  • onafhankelijk zijn en niet-merkgebonden (direct of indirect)
  • bewezen know-how hebben in het realiseren en onderhouden van audiovisuele installaties;
  • financieel gezond zijn;
  • aandacht besteden aan de opleiding van medewerkers:
  • ter goeder naam en faam bekend staan in de branche en in het algemeen;
  • voldoen aan de toetsing van deze punten en het kwaliteitsdocument door een auditbureau;

Het kwaliteitsdocument waaraan wij moeten voldoen kunt u hier vinden: http://www.vsi-av.nl/nl/kwaliteitsdocument/ 

Tevens biedt de VSI een geschillen adviesraad (VGA). Hier kunt u eventuele geschillen met VSI leden voorleggen. Of het geschil nu gaat over de uitvoering van een audiovisueel project, over de technische kwaliteit van een installatie of over een financieel verschil van inzicht. De VGA is een onafhankelijk onderdeel van de VSI met het doel om te bemiddelen in geschillen die verband houden met audiovisuele installaties in de ruimste zin van het woord.

In een geschil worden 3 leden in de adviesraad benoemd. De technische kennis en ervaring van deze leden sluit zo goed mogelijk aan bij het onderwerp van het geschil. De voorzitter van de adviesraad is altijd een onafhankelijke jurist of mediator.

VSI Marco Stijnen Media Service